X
تبلیغات
نماشا
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

راه اندازی یک yeoman

فقط کافیه که از github دانلودش کنید، بعد از اینکه دانلود کردید برید تو پوشه اش بعد این رو بزنید.

npm link

بعد از این میتونید به راهتی با استفاده از دستور زیر ازش استفاده کنید

yo [name]

تاریخ ارسال: جمعه 8 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 05:59 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر

راه اندازی یک VPS Server

در این پست دستورات لازم برای راه اندازی یک VPS Server‌ شرح داده شده است. برنامه ها برای یک سرور جاوایی در نظر گرفته شده است و در آن سایتی با tomcat راه اندازی میشود.


First Steps
---------------------------------
passwd root        //Change root password
uname -a           //check 32 or 64 bit
lsb_release -a     //check linux disteributed version
sudo yum update    //update package managerinstall BIND
---------------------------------
yum install bind* -y
rndc-confgenopen firewall port 80 and 53
---------------------------------
/etc/sysconfig/iptables
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW --dport 53 -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 53 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -p udp -m state --state NEW --dport 53 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 53 -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -j ACCEPT
    -A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -j ACCEPT
service iptables restart


install JAVA 8 (64Bit)
---------------------------------
# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u77-b03/jdk-8u77-linux-x64.tar.gz"
# tar xzf jdk-8u77-linux-x64.tar.gz


install JAVA 8 (32Bit)
---------------------------------
# cd /opt/
# wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u77-b03/jdk-8u77-linux-i586.tar.gz"
# tar xzf jdk-8u77-linux-i586.tar.gz


install JAVA 8 (continue)
---------------------------------
# cd /opt/jdk1.8.0_77/
# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_77/bin/java 2
# alternatives --config java


install Tomcate 8
---------------------------------
cd ~
wget http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.0.36/bin/apache-tomcat-8.0.36.tar.gz
mkdir /opt/tomcat
tar xvf apache-tomcat-8.0.36.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
cd /opt/tomcat/bin
./startup.sh


check open port online
---------------------------------
http://ping.eu/port-chk/Install MySQL
---------------------------------
hostname
hostname -f
sudo yum install mysql-server
sudo /sbin/chkconfig
sudo service mysqld start
sudo mysql_secure_installationCreate database
---------------------------------
mysql -u root -p
CREATE DATABASE `DBName` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
more info: https://www.linode.com/docs/databases/mysql/how-to-install-mysql-on-centos-6

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 29 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 02:54 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 2 نظر

سایت برای افزایش دایره لغاتبه کمک سایت memrise میتونید به راحتی دایره لغاتتون رو افزایش بدید.

لینک کتاب ۱۱۰۰ واژه ضروری: http://www.memrise.com/course/563384/1100-words-you-need-to-know-29

تاریخ ارسال: جمعه 7 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 12:54 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 1 نظر

MultCloud

با استفاده از این سایت می توانید بین درایوهای ابری، فایل جابه جا کنید

MultCloud (https://www.multcloud.com/),  a FREE and easy-to-use web app, supports for Managing Files and Transferring Files across Cloud Drives. Free provide 10TB traffic for data transmission.

تاریخ ارسال: جمعه 25 دی‌ماه سال 1394 ساعت 08:27 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 1 نظر

دروس امتحانی آزمون دکترای سال ۹۵ کامپیوتر

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 12:14 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر

نکاتی در مورد طراحی رابط کاربری

اگر شما قوی‌ترین نرم افزار را در یک زمینه خاص تولید کنید اما یک رابط کاربری مناسب برای آن طراحی نکنید، کاربران از آن استفاده نخواهند کرد.
 • رابط کاربر باید تا حد ممکن دخالـت حافظـه را کـم کنـد
 • بهترین رابطـهای کـاربر از طراحـی سـاده برخوردارنـد. طرحهـای سـاده، یـادگیری و استفاده را آسان میکنند و به رابط کاربر، ثبات و استحکام میبخشند
 • کاربر نبایـد بـه یکباره با حجم زیادی از اطلاعات روبرو شود، بلکه بهتر است مقدار زیادی از اطلاعـات را به گونهای جای داد که صفحه شلوغ به نظر نرسد
 • کاربر باید همیشه آگاه و مطلع نگه داشته شود و بـازخورد بـه سـرعت آمـاده شـود.
 • هر عنصر دیداری که روی صـفحه نمـایش ظـاهر مـیشـود، توجـه کـاربر را جلـب میکند.
 • در صـفحات گرافیکـی، رنـگ، مؤثرترین عامل در جلب رضایت کاربر به شمار میآیـد.
 • بر اساس اصول روانشناسی، وقتی کاربر راضی به نظر میرسد کـه بـر محـیط خـود مسلط باشد و کارهایی که انجام میدهد، به طور قطع به نتیجه برسد.
 • انتظار میرود یک رابط کاربر مطلوب بدون بازشدن صفحههای متعـدد، فـرد را بـه پاسـخ برسـاند
 • استفاده از عنوان‌های با معنی برای اجزای صفحه
 • جزئیات تکنیکی از دید کاربر پنهان باشد
 • تعریف کلیدهای میانبر
 • اطلاعات را به تدریج نمایش دهید
 • کارهای طولانی باید وقفه پذیر باشند
 • کارهای حساس باید برگشت‌پذیر باشند

تاریخ ارسال: دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 04:53 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 1 نظر

۱۰ نرم افزار برتر متن باز و تحت وب مدیریت پروژه

نرم افزارهای مدیریت پروژه فقط برای مدیریت پروژه های تحت وب به کار نمی روند. آنها می توانند برای بسیاری از وظایف دیگر به کار برده شوند. نرم افزار تحت وب باید ابزارهایی را برای برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت منابع برای دستیابی به اهداف پروژه فراهم کنند. شما نیازی به نصب هیچ نرم افزار دیگری روی سیستم خود ندارید. ما از نرم افزار مدیریت پروژه برای تمامی پروژه هایمان برای ردیابی باگ، تقویم، نمودارهای گانت، اخطار ایمیل و بسیاری موارد دیگر استفاده میکنیم.
نرم افزار های اوپن سورس زیر توسط برخی از بزرگترین سازمان های تحقیقاتی و کمپانی ها استفاده می شود. آزمایشگاه پیشرانه ی جت ناسا از نرم افزار پی گیری و یا پروژه ی اوپن سورس مانند lighthttpd و phpbb با استفاده از نرم افزار redmine برای ردگیری پروژه هایشان استفاده می کنند.

شما می توانید از این ۱۰ نرم افزار برتر برای مقاصد شخصی و یا کاری استفاده کنید، همه ی پروژه هایتان را در یک مکان رد گیری کنید و آن ها را به موقع به اتمام برسانید.


 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 11:32 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر

عالیه !


.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 09:23 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر

طوفان تهران 93

تصویری از طوفان تهران، بعد از ظهر 93/3/12


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 01:39 ق.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر

خاموش شدن خودکار Galaxy Pocket GT-S5300

سلام

اگه گوشی گلاکسی پاکت شما هم مثل گوشی من هر چند ساعت به صورت خودکار خاموش میشه من راه حلشو پیدا کردم.

گوشی من این طوری بود که وقتی خودکار خاموش می شود باید نزدیک 10 ثانیه دکمه Power رو نگه میداشتی تا روشن بشه.

برای حل این مشکل من کارهای زیادی کردم از تست باطری، آمپرکشی، جاباطری تا فلش کردن گوشی و روت کردنش.

اومدن فریم ورهای کاستم مثل Elasys اون هم ورژن های مختلفش رو نصب کردم باز هم این مشکل رو داشتم.

آخر یک فریم ور اورجینال پیدا کردم که مشکلش حل شد.

به این خاطر شخصا اومدم این فریم وری که گوشیم رو درست کرد رو، آپلود کردم تا با فریم ور های دیگه اشتباه انتخاب نشه.برای اینکه گوشیتون رو می خوایید درست کنید فریم ور زیر رو روی گوشیتون نصب کنید. طریقه نصب کردن فریم ور هم اینترنت بچرخید پیدا می کنید. من اینجا خیلی مختصر توضیح میدم:


1- برنامه Odin رو دانلود کنید ( همه اینایی که میگم تو لینک دانلود پایین صفحه هست)

2- فایل S5300JPMA1_S5300OJPMA2_THR_2013_fib.zip رو دانلود کنید و از حالت فشرده در بیارید

3- برنامه Odin رو اجرا کنید و با دکمه PDN فایلی که از حالت فشرده خارج کردید رو انتخاب کنید

4- گوشی رو خاموش کنید و با دکمه های ولوم پایین و دکمه وسط و پاور رو هم زمان فشار دهید تا گوشیتون به حالت دانلودینگ بره

5- گوشی رو با کابل به کامپیوتر وصل کنید.

6- شروع رو بزنید

7- آخر سر که تموم شد گوشی رو خاموش کنید و با دکمه های ولوم بالا و دکمه وسط و پاور به صورت هم زمان فشار دهید و گوشی رو به حالت اولیه کارخانه ببرید


لینک دانلود


نکته: همه چیزاتون پاک میشه ها! اگه میترسید و اشتباه کنید و نتونید، تقصیر خودتونه، بعدا به من فحش ندید. من اینا رو انجام دادم مشکلی نداشتم. اگه گوشیتون درست شد می خوایید یه دعای خیر برام انجام بدید.


موفق باشید


 


ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: موبایل
تاریخ ارسال: یکشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 07:10 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر
   1      2     3     4     5      ...      73   >> صفحات وبلاگ