X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

قیمت 200 گوشی موبایل


در لیست زیر قیمت 200 عدد گوشی در بازار روز ایران قرار داده شده است 

 

------------------------------------------------------------------------------------------
موتورولا RAZR V3 بدون ضمانت: 127000 تومان
موتورولا L6 بدون ضمانت: 102000 تومان
موتورولا V3x بدون ضمانت: 184000 تومان
موتورولا A1200 بدون ضمانت: 238000 تومان
 موتورولا RAZR V3i بدون ضمانت: 162000 تومان
 نوکیا 9500 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 430000 تومان
نوکیا 7610 بدون ضمانت: 162000 تومان
 نوکیا 2600 باضمانت خدمات طلایی نیا: 71000 تومان
 سونی اریکسون K750 بدون ضمانت: 178000 تومان
 سونی اریکسون K750 باضمانت پارس کامتل: 185000 تومان
 سونی اریکسون K750 باضمانت سیران: 185000 تومان
 سونی اریکسون W550 بدون ضمانت: 148000 تومان
 سونی اریکسون J220 باضمانت پارس کامتل: 60000 تومان
 سونی اریکسون Z300 بدون ضمانت: 62000 تومان
 سونی اریکسون Z300 باضمانت پارس کامتل: 58000 تومان
 سونی اریکسون P990 بدون ضمانت: 275000 تومان
 سونی اریکسون P990 باضمانت پارس کامتل: 285000 تومان
 سونی اریکسون W810 بدون ضمانت: 189000 تومان
 سونی اریکسون J100 بدون ضمانت: 42000 تومان
 سونی اریکسون J100 باضمانت پارس کامتل: 49000 تومان
 سونی اریکسون K610 بدون ضمانت: 175000 تومان
 سونی اریکسون K610 باضمانت پارس کامتل: 260000 تومان
 سونی اریکسون W950 بدون ضمانت: 310000 تومان
 سونی اریکسون K310 بدون ضمانت: 92000 تومان
 سونی اریکسون K510 بدون ضمانت: 108000 تومان
 سونی اریکسون K510 باضمانت پارس کامتل: 117000 تومان
 سونی اریکسون K510 باضمانت سیران: 118000 تومان
 سونی اریکسون W300 باضمانت پارس کامتل: 160000 تومان
 سونی اریکسون K800 بدون ضمانت: 225000 تومان
 سونی اریکسون K800 باضمانت پارس کامتل: 295000 تومان
 نوکیا 6020 باضمانت خدمات طلایی نیا: 94000 تومان
 نوکیا 6020 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 95000 تومان
 سونی اریکسون W700 بدون ضمانت: 175000 تومان
 سونی اریکسون W700 باضمانت سیران: 189000 تومان
 سونی اریکسون Z550 بدون ضمانت: 145000 تومان
 سونی اریکسون Z710 بدون ضمانت: 177000 تومان
 سونی اریکسون Z710 باضمانت پارس کامتل: 235000 تومان
 سونی اریکسون W710 بدون ضمانت: 195000 تومان
 سونی اریکسون W850 بدون ضمانت: 275000 تومان
 نوکیا 6030 باضمانت خدمات طلایی نیا: 77000 تومان
 نوکیا 1600 بدون ضمانت: 56000 تومان
 نوکیا 1600 باضمانت خدمات طلایی نیا: 60000 تومان
 نوکیا 1600 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 61000 تومان
 نوکیا N70 بدون ضمانت: 217000 تومان
 نوکیا N91 بدون ضمانت: 325000 تومان
 نوکیا 6060 باضمانت خدمات طلایی نیا: 95000 تومان
 نوکیا 6270 بدون ضمانت: 242000 تومان
 نوکیا N80 بدون ضمانت: 348000 تومان
 نوکیا 9300i باضمانت اتصالات اینترنشنال: 400000 تومان
 نوکیا 6233 بدون ضمانت: 205000 تومان
 نوکیا 6125 بدون ضمانت: 162000 تومان
 نوکیا 6070 بدون ضمانت: 82000 تومان
 نوکیا 6070 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 97000 تومان
 نوکیا 6131 بدون ضمانت: 172000 تومان
 نوکیا 2310 بدون ضمانت: 63000 تومان
 نوکیا 2310 باضمانت خدمات طلایی نیا: 70000 تومان
 نوکیا 2610 بدون ضمانت: 70000 تومان
 نوکیا 2610 باضمانت خدمات طلایی نیا: 72000 تومان
 نوکیا N72 بدون ضمانت: 202000 تومان
 نوکیا N73 بدون ضمانت: 298000 تومان
 نوکیا N93 بدون ضمانت: 465000 تومان
 نوکیا 1110i بدون ضمانت: 45000 تومان
 نوکیا 1110i باضمانت خدمات طلایی نیا: 55000 تومان
 نوکیا 6080 بدون ضمانت: 106000 تومان
 نوکیا 6080 باضمانت خدمات طلایی نیا: 110000 تومان
 نوکیا 6080 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 105000 تومان
 سامسونگ E900 بدون ضمانت: 186000 تومان
 سامسونگ E900 باضمانت مایکروتل: 245000 تومان
 سامسونگ C240 باضمانت مایکروتل: 55000 تومان
 سامسونگ D840 بدون ضمانت: 2100004 تومان
 سامسونگ D840 باضمانت مایکروتل: 218000 تومان
 موتورولا KRZR K1 بدون ضمانت: 185000 تومان
 آی میت SP5 باضمانت تحلیلگر داده ها: 355000 تومان
 آی میت Smartflip باضمانت تحلیلگر داده ها: 335000 تومان
 آی میت JASJAM باضمانت تحلیلگر داده ها: 850000 تومان
 پن تک G700 باضمانت فیتکو: 60000 تومان
 پن تک GB100 باضمانت فیتکو: 60000 تومان
 پن تک GB300 باضمانت فیتکو: 60000 تومان
 آلکاتل OT-E260 باضمانت نامداران: 80000 تومان
 آلکاتل OT-E265 باضمانت نامداران: 90000 تومان
 آلکاتل OT-C550 باضمانت نامداران: 94000 تومان
 آلکاتل OT-C630 باضمانت نامداران: 110000 تومان
 نوکیا 8800 Sirocco بدون ضمانت: 1420000 تومان
 سونی اریکسون Z610 بدون ضمانت: 192000 تومان
 سونی اریکسون Z610 باضمانت پارس کامتل: 267000 تومان
 نوکیا 6288 بدون ضمانت: 245000 تومان
 نوکیا 5200 بدون ضمانت: 142000 تومان
 نوکیا 5300 بدون ضمانت: 185000 تومان
 نوکیا N95 بدون ضمانت: 540000 تومان
 نوکیا N95 باضمانت خدمات طلایی نیا: 565000 تومان
 سامسونگ C300 بدون ضمانت: 72000 تومان
 سامسونگ C300 باضمانت مایکروتل: 105000 تومان
 سامسونگ E250 بدون ضمانت: 110000 تومان
 سامسونگ E250 باضمانت مایکروتل: 150000 تومان
 سونی اریکسون K320 بدون ضمانت: 92000 تومان
 سونی اریکسون K320 باضمانت پارس کامتل: 108000 تومان
 سونی اریکسون K320 باضمانت سیران: 108000 تومان
 سونی اریکسون W830 بدون ضمانت: 242000 تومان
 ال جی KG110 باضمانت مادیران: 44000 تومان
 آی میت SPL باضمانت تحلیلگر داده ها: 370000 تومان
 ال جی KG300 باضمانت مادیران: 170000 تومان
 ال جی KG200 باضمانت مادیران: 115000 تومان
 آی میت JAQ3 باضمانت تحلیلگر داده ها: 590000 تومان
 آی میت PDAL باضمانت تحلیلگر داده ها: 540000 تومان
 سامسونگ E490 بدون ضمانت: 159000 تومان
 سامسونگ E490 باضمانت مایکروتل: 195000 تومان
 نوکیا 2626 بدون ضمانت: 72000 تومان
 نوکیا 6300 بدون ضمانت: 197000 تومان
 نوکیا 6300 باضمانت خدمات طلایی نیا: 232000 تومان
 سونی اریکسون Z310 بدون ضمانت: 92000 تومان
 سونی اریکسون Z310 باضمانت پارس کامتل: 120000 تومان
 سامسونگ X540 بدون ضمانت: 99000 تومان
 سامسونگ X540 باضمانت مایکروتل: 105000 تومان
 نوکیا N93i بدون ضمانت: 500000 تومان
 نوکیا N93i باضمانت خدمات طلایی نیا: 620000 تومان
 نوکیا N76 بدون ضمانت: 335000 تومان
 نوکیا N76 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 455000 تومان
 سونی اریکسون W200 بدون ضمانت: 109000 تومان
 سونی اریکسون W200 باضمانت پارس کامتل: 150000 تومان
 سونی اریکسون W200 باضمانت سیران: 127000 تومان
 سامسونگ C140 بدون ضمانت: 46000 تومان
 آلکاتل OT-C635 باضمانت نامداران: 112000 تومان
 سونی اریکسون J110 بدون ضمانت: 47000 تومان
 سونی اریکسون J120 بدون ضمانت: 50000 تومان
 سونی اریکسون K200 بدون ضمانت: 120000 تومان
 سونی اریکسون K200 باضمانت پارس کامتل: 94000 تومان
 سونی اریکسون K220 بدون ضمانت: 86000 تومان
 سونی اریکسون K550 بدون ضمانت: 162000 تومان
 سونی اریکسون W610 بدون ضمانت: 198000 تومان
 سونی اریکسون W610 باضمانت پارس کامتل: 252000 تومان
 سونی اریکسون K810 بدون ضمانت: 260000 تومان
 سونی اریکسون K810 باضمانت پارس کامتل: 292000 تومان
 سونی اریکسون W880 بدون ضمانت: 270000 تومان
 نوکیا 3110 classic بدون ضمانت: 142000 تومان
 نوکیا E65 بدون ضمانت: 325000 تومان
 نوکیا E65 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 410000 تومان
 نوکیا E90 بدون ضمانت: 850000 تومان
 نوکیا E90 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 1300000 تومان
 آلکاتل OT-E220 باضمانت نامداران: 78000 تومان
 سامسونگ U600 بدون ضمانت: 235000 تومان
 سامسونگ U600 باضمانت مایکروتل: 258000 تومان
 سامسونگ U700 بدون ضمانت: 280000 تومان
 ال جی KE970 Shine باضمانت مادیران: 380000 تومان
 ال جی KE770 Shine باضمانت مادیران: 315000 تومان
 سامسونگ C260 بدون ضمانت: 62000 تومان
 سونی اریکسون W660 بدون ضمانت: 242000 تومان
 سونی اریکسون W580 بدون ضمانت: 270000 تومان
 نوکیا 5700 بدون ضمانت: 257000 تومان
 نوکیا 6120 classic بدون ضمانت: 227000 تومان
 نوکیا 6120 classic باضمانت اتصالات اینترنشنال: 300000 تومان
 نوکیا 1200 بدون ضمانت: 42000 تومان
 نوکیا 1200 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 52000 تومان
 نوکیا 1208 بدون ضمانت: 47000 تومان
 نوکیا 1208 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 60000 تومان
 نوکیا 2660 بدون ضمانت: 110000 تومان
 نوکیا 2660 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 122000 تومان
 نوکیا 2630 بدون ضمانت: 109000 تومان
 نوکیا 2630 باضمانت اتصالات اینترنشنال: 136000 تومان
 سونی اریکسون S500 بدون ضمانت: 230000 تومان
 سونی اریکسون T650 بدون ضمانت: 437000 تومان
 سونی اریکسون P1 بدون ضمانت: 410000 تومان
 سونی اریکسون P1 باضمانت پارس کامتل: 405000 تومان
 سامسونگ D900i بدون ضمانت: 200000 تومان
 سامسونگ D900i باضمانت مایکروتل: 248000 تومان
 نوکیا N81 بدون ضمانت: 354000 تومان
 نوکیا N81 باضمانت خدمات طلایی نیا: 555000 تومان
 نوکیا 6500 Classic بدون ضمانت: 375000 تومان
 اچ تی سی S620 با ضمانت یاس جهان: 430000 تومان
 اچ تی سی P3300 با ضمانت یاس جهان: 695000 تومان
 اچ تی سی P4350 با ضمانت یاس جهان: 630000 تومان
 اچ تی سی P3400 با ضمانت یاس جهان: 455000 تومان
 اچ تی سی P3350 با ضمانت یاس جهان: 605000 تومان
 اچ تی سی S710 با ضمانت یاس جهان: 460000 تومان
 اچ تی سی Advantage X7500 با ضمانت یاس جهان: 1330000 تومان
 اچ تی سی Touch با ضمانت یاس جهان: 685000 تومان
 سونی اریکسون W910 بدون ضمانت: 265000 تومان
 سونی اریکسون K850 بدون ضمانت: 470000 تومان
 نوکیا 3500 Classic بدون ضمانت: 160000 تومان
 آی میت JAMA باضمانت تحلیلگر داده ها: 435000 تومان
 اپل iPhone بدون ضمانت: 615000 تومان
 نوکیا 7900 Prism بدون ضمانت: 345000 تومان
 سونی اریکسون K770 بدون ضمانت: 278000 تومان
 آلکاتل OT-E205 باضمانت نامداران: 59000 تومان
 آلکاتل OT-C560 باضمانت نامداران: 93000 تومان
 نوکیا 5310 بدون ضمانت: 246000 تومان
 نوکیا 5610 بدون ضمانت: 312000 تومان
 نوکیا N95 8GB بدون ضمانت: 672000 تومان
 نوکیا N81 8GB بدون ضمانت: 475000 تومان
 نوکیا N91 8GB بدون ضمانت: 350000 تومان
 نوکیا N91 8GB باضمانت اتصالات اینترنشنال: 500000 تومان
 نوکیا N82 بدون ضمانت: 570000 تومان
 نوکیا 3250 XpressMusic بدون ضمانت: 260000 تومان
 نوکیا N70 Music Edition بدون ضمانت: 225000 تومان
 نوکیا N70 Music Edition باضمانت خدمات طلایی نیا: 270000 تومان
 نوکیا N73 Music Edition بدون ضمانت: 325000 تومان
 نوکیا N73 Music Edition باضمانت خدمات طلایی نیا: 384000 تومان

تاریخ ارسال: جمعه 8 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 04:19 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 4 نظر